ตารางเรียน

ตารางเวลาเรียน

วัน(วัน) เวลา(เวลา) สถานที่(สถานที่)
จันทร์ – สีลม

วันเสาร์ – วัน

10.00-11.30 น.

13.30-15.00 น.

15.00-16.30 น.

17.00-18.30 น.

18.30-20.00 น.

ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ต้นแอฟเวนิว

 หยุดวันศุกร์

อัตราค่าสมัครมวยไชยา/ดาบเจ้าราม

ฟิต จำนวนครั้ง / 1.30  ชม. ราคา
1 10 ครั้ง / 15 ชม. 6,000 บาท
2 1 เดือน 16,000 บาท

ระเบียบการเรียน

สามารถเข้ามาติดต่อกับครูฝึกได้ที่สำนักโดยครูหลังจะสัมภาษณ์ก่อนจะอนุญาติให้เรียน

การเรียนจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิกมาทุกครั้งและควรสวมใส่ชุดฝึกให้เรียบร้อย

โดยทางสำนักมีชุดฝึกจำหน่ายในราคา 1,500 บาท

– ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

– ข้าราชการพลเรือน (สำหรับเด็กที่ยังไม่มีก็ไม่จำเป็นครับ)

– เมลล์เบส

การทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นตอนสาย

มีการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับขั้นตอนที่ 3 ครั้ง / 1 ปี

โดยนักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบและชำระค่าสอบสายก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 100% ของระดับชั้นสายที่จะเข้ารับการทดสอบ

ข้อมูลระดับขั้นตอนสามารถดูรายละเอียดได้จาก

>> หลักสูตรมวยไทยไชยาศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูหลัง << (เปิดด้วยโปรแกรมอ่าน PDF)