ตารางเรียน

ตารางเวลาเรียน

วัน ( day ) เวลา ( time ) สถานที่ ( location )
เสาร์ – อาทิตย์

10.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ ต้นซุง แอฟเวนิว
จันทร์ – พฤหัส

10.00 – 12.00 น.

 13.30 – 15.30 น.

16.00 – 18.00 น.

18.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ ต้นซุง แอฟเวนิว

อัตราค่าสมัคร มวยไชยา และ อาวุธไทย

คอร์ส จำนวนครั้ง / 2 ชม. ราคา
1 16 ครั้ง / 32 ชม. 4,800 บาท
2 32 ครั้ง / 64 ชม. 9,600 บาท
3 48 ครั้ง / 96 ชม. 14,400 บาท

ระเบียบการสมัครเรียน

สามารถเข้ามาติดต่อกับครูฝึกได้โดยตรงที่สำนัก โดยครูแปรงจะสัมภาษณ์ก่อนจะอนุญาติให้เรียน

การเรียนจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิกมาทุกครั้ง และ ควรสวมใส่ชุดฝึกให้เรียบร้อย

โดยทางสำนักมีชุดฝึกจำหน่ายในราคา 1,500 บาท

– ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

– สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับเด็กที่ยังไม่มีก็ไม่จำเป็นครับ)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

การทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นสาย

มีการทดสอบ เพื่อเลื่อนระดับขั้นสาย 3 ครั้ง / 1 ปี

โดยนักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ ต้องแจ้งความประสงค์ในการสอบ และ ชำระค่าสอบสาย ก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ ต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 80% ของ ระดับชั้นสายที่จะเข้ารับการทดสอบ

ข้อมูลระดับขั้นสาย สามารถดูรายละเอียดได้จาก

>> หลักสูตร มวยไทยไชยา ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง << (เปิดด้วยโปรแกรมอ่าน PDF)