Muay Chaiya in Guts To Fight Magazineมวยไชยาใน นิตยสาร Guts To Fight
Jun02

Muay Chaiya in Guts To Fight Magazineมวยไชยาใน นิตยสาร Guts To Fight

มวยไชยาใน นิตยสาร Guts To Fight นิตยสาร Guts To Fight เล่ม 15 นิตยสารศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข้อมูลเรื่อง มวยไทยโบราณ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยโบราณในภาพยนต์อย่าง ยามาดะ หรือ นักแสดงอย่างคุณ จาพนม โดยมี ครูแปรง เป็นผู้ให้ข้อมูลเีกี่ยวกับวิชา มวยไชยา ด้วยครับ ถ่ายที่ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ สาขา All Star นะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะสะสมลองหาซื้อตามร้านหนังสือที่ขายหนังสือญี่ปุ่น นะครับผม คิโนะคุนิยะ น่าจะมีนะครับ...

Read More
มวยไทยไชยาศาสตร์พิชัยยุทธ์ โดยครูแปรง
May25

มวยไทยไชยาศาสตร์พิชัยยุทธ์ โดยครูแปรง

มวยไทยไชยาศาสตร์พิชัยยุทธ์ โดยครูแปรง แรกเริ่มเดิมทีการกำเนิดศิลปะศาสตร์แขนงมวยนั้นมาพร้อมๆ กับการเขียนตำรับตำราพิชัยสงครามที่ผ่านการรบต่อสู้จากสงครามจนสามารถบันทึกเหตุการณ์และวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในสมัยก่อนการก่อร่างสร้างเมืองเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยคนที่เก่งเพื่อใช้ในการรบพุ่งกัน คนเหล่านั้นสามารถที่จะใช้อาวุธทั้งกายและรอบกายได้อย่างคล่องแคล่วเบ็ดเสร็จในสงครามในตัวอยู่แล้ว...

Read More
ความหมายของกฏ ๘ ข้อ โดยครูแปรง
May25

ความหมายของกฏ ๘ ข้อ โดยครูแปรง

ความหมายของกฏ ๘ ข้อ โดยครูแปรง หลักการเดินทางของมวยไชยาเป็นทั้งเรื่องของหลักการวิธีการเรียนทั้งกายและจิตใจ เพราะทั้งกฎที่กล่าวตามก่อนการเรียนทุกครั้งท่องจำไว้ให้มั่นนั้นล้วนแล้วแต่สร้างให้เกิดความคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองสิ่งต่างๆ อย่างเช่น ข้อแรก รักและเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ข้อสอง ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูเอาข้อแรกที่รักพ่อแม่ครูอาจารย์มาก่อนเพราะว่า ครูอธิบายว่า...

Read More
ครูฝึกมวยไชยาสาขาภูเก็ต นายชนุภณ ยอดสมัย
May13

ครูฝึกมวยไชยาสาขาภูเก็ต นายชนุภณ ยอดสมัย

1.แนะนำตัวให้รู้จักหน่อย ชื่อ นายชนุภณ ยอดสมัย (โช) Chanuphon Yodsamai เกิดเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ปัจจุบันอายุ ๓๑ ปี เป็นชาวปักษ์ใต้ เมืองชุมพร เรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ ๑ – ๖ ณ โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเข้ารับราชการ เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นนิติกรท้องถิ่น อยู่ สามปีกับ เจ็ดเดือน จึงลาออกจากราชการมาเพื่อทำงานด้านอนุรักษ์มวยไชยา และอาวุธไทยสายบ้านครูแปรง...

Read More
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มวยไทยไชยา บ้านครูแปรง
May07

ขนบธรรมเนียม ประเพณี มวยไทยไชยา บ้านครูแปรง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี มวยไทยไชยา บ้านครูแปรง สิ่งนี้มีอยู่คู่กับคนไทยเรามาอย่างยาวนาน ทั้งการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตน ไปลามาไหว้ ผ่านผู้ใหญ่ให้ก้ม เดินคุกเข่าเมื่อท่านนั่ง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแฝงเร้นเก็บเงื่อนซ่อนงำความแยบยลของวิชาการต่อสู้ไว้อย่างเพียบพร้อม ทั้งการจับ การล็อก ล้วนแล้วแต่มาจากการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดที่เรียกว่ากายวุธนั้นเอง ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า...

Read More