Luk Mai Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Beltลูกไม้มวยไทยไชยา 10 ขั้นในสายดำ
Dec03

Luk Mai Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Beltลูกไม้มวยไทยไชยา 10 ขั้นในสายดำ

Luk Mai (Sub Techniques) Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Belt Demonstration By Kru Preang and Bat All Star Gym in 2010 ลูกไม้มวยไทยไชยา ๑๐ ท่าในขั้นสายดำ ขั้นแรกของมวยไทยไชยาบ้านครูแปรง สาธิตโดยครูแปรงและแบต ที่ออลสตาร์ยิม ปี 2553 ลูกไม้ ๑.     ยอเขาพระสุเมรุ ๒.    เถรค้ำฟัก ๓.     ชักศึกเข้าบ้าน ๔.     ยกดานประตู ๕.     ดับชวาลา ๖.      ผ่าลูกหมาก ๗.    พิงแข้งชก ๘.    ยกฉัดแก้เตะ ๙.     ยกฉัดแก้ต่อย ๑๐.  ปิดด่าน หมายเหตุ  ...

Read More
Ranking systems and beltsระดับและสายของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง
Nov22
Read More
Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ 2529
Nov14

Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ 2529

Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986 Part 1 Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986 Part 2 Muay Thai Chaiya in Tv Show Kru Tong Teach Luk Mai Muay Demonstration by Kru Preang And Kru Lamp มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ ตอนที่ 1 มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ ตอนที่ 2 รายการประทีปริทัศน์ปี 2529 ครับ เสนอตอนมวยไทย โดยได้มาถ่ายทำที่ค่ายไชยารัตน์ ของครูทอง (ทองหล่อ ยาและ) ครูทองสอนลูกไม้มวย มีครูแปรง ครูแหลม...

Read More
Muay Thai Chaiya 1987มวยไทยไชยา ปี 2530
Oct31

Muay Thai Chaiya 1987มวยไทยไชยา ปี 2530

Muay Thai Chaiya form video “MUAY THAI (Thai Boxing) THAI SUPIRB ART OF FIGHT” in 1987 By Kru Tong , Kru Preang and Kru Lamp มวยไทยไชยา จาก วีดีโอ MUAY THAI (Thai Boxing) THAI SUPIRB ART OF FIGHT ปี 2530 ครูทอง ครูแปรง และ ครูแหลม...

Read More
Muay Chaiya and Krabi Krabong By Kru Preangมวยไชยาและกระบี่กระบองโดยครูแปรง
Oct06

Muay Chaiya and Krabi Krabong By Kru Preangมวยไชยาและกระบี่กระบองโดยครูแปรง

Muay Chaiya and Krabi Krabong By Kru Preang Thai Sword Dance Thai Sword Fighting by Wooden Sword Muay Thai Chaiya Sparring Kru Preang And Chan By Siam Yuth Center Barn Kru Preang มวยไชยาและกระบี่กระบอง โดยครูแปรง รำดาบสไตล์พิชัยยุทธ์บ้านครูแปรง ตีดาบแบบไม้ป่า ประลองเชิง ลงคู่มวยไชยา โดยครูแปรง และ พงษ์...

Read More