Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ 2529
Nov14

Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ 2529

Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986 Part 1 Muay Thai Chaiya KruTong and KruPreang 1986 Part 2 Muay Thai Chaiya in Tv Show Kru Tong Teach Luk Mai Muay Demonstration by Kru Preang And Kru Lamp มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ ตอนที่ 1 มวยไทยไชยา รายการประทีปปริทัศน์ ตอนที่ 2 รายการประทีปริทัศน์ปี 2529 ครับ เสนอตอนมวยไทย โดยได้มาถ่ายทำที่ค่ายไชยารัตน์ ของครูทอง (ทองหล่อ ยาและ) ครูทองสอนลูกไม้มวย มีครูแปรง ครูแหลม...

Read More
Muay Thai Chaiya 1987มวยไทยไชยา ปี 2530
Oct31

Muay Thai Chaiya 1987มวยไทยไชยา ปี 2530

Muay Thai Chaiya form video “MUAY THAI (Thai Boxing) THAI SUPIRB ART OF FIGHT” in 1987 By Kru Tong , Kru Preang and Kru Lamp มวยไทยไชยา จาก วีดีโอ MUAY THAI (Thai Boxing) THAI SUPIRB ART OF FIGHT ปี 2530 ครูทอง ครูแปรง และ ครูแหลม...

Read More
Throwing Smashing Grappling Breaking By KruTong and KruPraeng ทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง
Aug30

Throwing Smashing Grappling Breaking By KruTong and KruPraeng ทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง

Some Pictures are taught by Kru Tong and Kru Preang from Kru preang’s album. Show some technique in Throwing , Smashing , Grappling and Breaking. ภาพการสอนเคล็ดทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง บันทึกไว้นานแล้วครับ วันนี้ไปค้นรูปถ่ายที่ครูได้เก็บเอาไว้ เลยนำเอามาให้ดูกันนะครับ มีภาพขาวดำที่นำมาจากฟิลม์ด้วยนะครับ คงจะพอเห็นเค้าลางของการสอนวิชาการนะครับ และเอาบางส่วนที่ครูแปรงสอนทุ่มทับจับหักที่บ้านมาให้ดูด้วย...

Read More