Muay Chaiya Krupeang

Some Pictures are taught by Kru Tong and Kru Preang from Kru preang’s album. Show some technique in Throwing , Smashing , Grappling and Breaking. ภาพการสอนเคล็ดทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง บันทึกไว้นานแล้วครับ วันนี้ไปค้นรูปถ่ายที่ครูได้เก็บเอาไว้ เลยนำเอามาให้ดูกันนะครับ มีภาพขาวดำที่นำมาจากฟิลม์ด้วยนะครับ คงจะพอเห็นเค้าลางของการสอนวิชาการนะครับ และเอาบางส่วนที่ครูแปรงสอนทุ่มทับจับหักที่บ้านมาให้ดูด้วย อยากเห็นตัวเต็มต้องไปขอครูดูเอาเองนะครับผม

Read More »