News,  ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู มวยไชยา และ อาวุธไทย ปี 2557

วันที่ ๒๐ เมษายน ขอเชิญศิษย์ พี่น้อง ผู้ปกครอง ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง

เข้าร่วมงานไหว้ครูมวยไชยา และ กระบี่กระบอง

ที่ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง สาขา ต้นซุงแอฟเวนิว

โดยงานเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และ การแข่งขันมวยไชยา ในช่วง ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ไหว้ครูมวยไชยา 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.