ครูมวยไชยา โช
News,  ครูบาอาจารย์,  บทความ

ครูฝึกมวยไชยาสาขาภูเก็ต นายชนุภณ ยอดสมัย

ครูมวยไชยา โช

1.แนะนำตัวให้รู้จักหน่อย

ชื่อ นายชนุภณ ยอดสมัย (โช) Chanuphon Yodsamai เกิดเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ ปัจจุบันอายุ ๓๑ ปี เป็นชาวปักษ์ใต้ เมืองชุมพร

เรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่ ๑ – ๖ ณ โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร

จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และเข้ารับราชการ เมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นนิติกรท้องถิ่น อยู่ สามปีกับ เจ็ดเดือน จึงลาออกจากราชการมาเพื่อทำงานด้านอนุรักษ์มวยไชยา และอาวุธไทยสายบ้านครูแปรง

2.เข้ามาเรียนมวยไชยาและอาวุธไทยได้อย่างไร

ได้ทราบข่าวมวยไชยาจากหนังสือ สยามคอมแบต ซึ่งลงบทสัมภาษณ์ของครูแปรงไว้ จึงเกิดความสนใจเพราะเป็นศิลปที่ไม่เคยพบเห็นจากที่ใดมาก่อน และได้ติดต่อขอเข้าฝึกที่ สยามยุทธ์ยิม ซอยปรีดีพนมยงค์ เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

3.ฝึกแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง

ในระยะแรกเมื่อฝึกแล้วพบว่าการฝึกด้วยท่ามวยพื้นฐานมวยไชยานั้น เป็นการจัดระเบียบร่างกายให้ใช้ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันตัวได้อย่างดี ทั้งยังเป็นการฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับท่าฝึกเพื่อมิให้ผิดเพี้ยน ทำให้จิตใจของผู้ฝึกค่อยๆสงบลงอย่างมีเหตุผล  การฝึกมวยไทยไชยานั้น แม้จะได้ชื่อว่ามวยไทย แต่ก็แตกต่างจากมวยไทยที่ข้าพเจ้าเคยฝึกฝนมาอย่างมากมาย ราวกับเป็นมวยคนละประเภทกันเลยทีเดียว

4.ได้เอาวิชาไปใช้บ้างมั้ย

โดยปกติแล้ว วิชามวยไทยไชยานั้นจะถูกใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมอครับ ทั้งการวางสติ การระวังตัว ตามแบบการฝึกที่เจตนาให้ วิชามวยอยู่รักษาตัวผู้ฝึกตลอดเวลา ไม่ใช่ใช้เฉพาะขณะต้องการ ชกต่อยเท่านั้น

แต่ที่ได้ใช้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัด ก็มีบ้างครับ เช่นการประลองฝีมือในการแข่งขัน Kof เมื่อปี 2008 ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสใช้วิชามวยไชยาในการประลอง

5.มีเป้าหมายอย่างไรบ้างในการฝึกฝน

เมื่อแรกที่เข้าฝึกนั้น ก็เพราะสนใจ อยากรู้ถึงศาสตร์ของมวยคาดเชือกสายไชยา ว่าเป็นอย่างไร เมื่อได้ฝึกนานวันเข้าก็พบว่าเมืองไทยเรามีสิ่งดีๆเช่นนี้อยู่ แต่กลับไม่ได้รับการรักษาไว้ให้ดีเท่าที่ควร  จึงตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไว้ว่า จะขอทำการฝึกฝนตัวเองให้ดีเพื่อจะเป็นแหล่งอนุรักษ์ บอกต่อให้กับคนไทยรุ่นต่อไป สุดแท้แต่กำลังและปัญญาของข้าพเจ้าจะพาไปได้

6.การฝึกสอนที่ภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้าง

การฝึกมวยไชยาที่ภูเก็ต ในเริ่มแรก ผู้เรียนจะได้รับการจัดท่า วางตัว การวางตำแหน่งร่างกาย ตามแบบมวยไชยาบ้านครูแปรงก่อน เมื่อจัดท่าทางได้ดีแล้ว ก็จะเข้าสู้ขั้นต่อไป ตามหลักสูตรบ้านครูแปรง และเริ่มเรียนรู้การควบคุมอาวุธ ด้วยการควงพลอง และ ดาบไม้ ตลอดถึงอาวุธอื่นต่อไป

ดาบสองมือ

7.อยากให้เขียนถึงครูแปรงหน่อยครับ

ความรู้สึกแรกที่ข้าพเจ้ามีในมิติการต่อสู้คือ ถ้าคู่ต่อสู้รูปร่างสูงใหญ่ หรือมีกล้ามเนื้อใหญ่โตกว่า จะได้เปรียบกว่าเรา และจะเป็นอันตรายมากเมื่อต้องปะทะด้วย แต่เมื่อได้พบกับครูแปรง มิติในการมองต่างๆของข้าพเจ้าเริ่มเปลี่ยนไป เพราะ ครูแปรงท่านเป็นชายตัวเล็ก ที่ดูแล้วไม่น่าจะมีความร้ายกาจมากนัก แต่ผลกลับตรงกันข้าม ท่านมีความคล่องแคล่ว ว่องไว อย่างมาก และมีกลมวย เคล็ดลับในการใช้กายวุธ  อาวุธยาว สั้น แข็ง และอ่อนได้อย่างพิศดาร สิ่งที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าได้เปรียบ อาจกลับกลายเป็นสิ่งที่เสียเปรียบมากที่สุดในฉับพลัน หากอีกฝ่ายไม่รู้เท่าทันกลมวย นั่นกลายเป็นเหตุผลให้ข้าพเจ้าเร่งหมั่นฝึกฝนในท่าฝึกที่ครูแปรงท่านสั่งสอนให้เพื่อที่จะ ปฏิบัติตนตามรอยทางของครูแปรงท่านให้จงได้

นอกเหนือจากการศึกษาศาสตร์มวยไทยไชยา ครูแปรงท่านเป็นผู้บุคลิคที่ สง่า ผ่าเผย ตรงไป ตรงมา ให้ความกรุณา และ เมตตาแก่ศิษย์ทุกคนที่ตั้งใจไปขอความรู้จากท่านเพื่ออบรม สั่งสอนศิษย์ ให้มีความซื่อสัตย์ อดทน รู้กตัญญู ความมีสัจจะอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

8.อยากฝากข้อคิดอะไรไว้บ้างครับ

หากเปรียบคนไทยเข้ากับประเทศไทย  แผ่นดินไทยก็เสมือนเป็นร่างกาย ที่บ่งบอกที่มา ภูมิประเทศ และเผ่าพันธุ์  ความเป็นมิตร เยือกเย็น สุขุม และความสวยงาม แบบไทยๆ ก็เสมือนเป็นจิตวิญญาณของไทย หากเราจะรักษาชาติไทยให้คงอยู่ ไม่ใช่เพียง เราท่านรักษากายคือดินแดนไว้เท่านั้น ภูมิปัญญาไทยหลายๆด้าน รวมทั้งมวยไชยานี้ ก็เป็นสิ่งบ่งบอกของความเป็นไทย อันเป็นจิตวิญญาณของชาติไทยทางหนึ่ง ถ้าเราปล่อยปละละเลย ไม่บำรุงรักษาร่างกายและจิตวิญญาณให้อยู่ควบคู่กัน   กาลข้างหน้า คนไทยจะเป็นเพียงพลเมืองโลก  ไม่มีความบ่งบอกถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมทางปัญญาของชาติไทยเราอีกเลย   มันเป็นหน้าที่หลักของเราชาวสยามที่จะช่วยรักษา มรดกเหล่านี้ไว้ให้ชาวเรา อย่าให้มรดกไทยต้องสูญหายไปตามกาลเวลาเลย  ฤาท่านคิดว่า ลูกหลานของท่าน ควรเป็น พลเมืองโลก  หาใช่ชาวสยามดังแต่ก่อน ก็เห็นควรให้ข้ามข้อความนี้เสียเลยก็ได้ เพราะตัวไทย ใจไทย เริ่มหาได้ยากนักในสังคมปัจจุบัน

ติดต่อ ครูโช ได้ที่ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์มวยไชยา สาขาภูเก็ต

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TbCkl06abls[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published.