News

ครูโช โครงการทำดีถวายในหลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2555 สำนักข่าวไทย ได้ถ่ายทอดเรื่องราว ของ ครูโช จาก โครงการทำดีถวายในหลวง ผ่านช่อง Modernine ครับ

ครูสอนมวยไชยา ชาวภาคใต้ท่านหนึ่งได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เรียนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบโบราณฟรีทุกเย็นวันเสาร์ เพื่อหวังถ่ายทอดองค์ความรู้และอนุรักษ์การศิลปะของไทยโบราณให้คงอยู่. -สำนักข่าวไทย

ดูข่าวย้อนหลังได้ที่นี่ครับ

มวยไชยา โครงการทำดีถวายในหลวง ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.