ความเป็นมา

Muay Chaiya Activity
Muay Chaiya Activity

มวยไชยา เป็นมวยคาดเชือกสายหนึ่งของไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ซึ่งมีประวัติสืบทอดมา ตั้งแต่สมัย พระยาวจีสัตยารักษ์( ขำ ศรียาภัย ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองไชยา ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และได้สืบทอดมายังบุตรชายของท่าน คือ ปรมาจารย์ เขตร์ ศรียาภัย ซึ่งภายหลังได้ย้ายมาตั้งรกรากในกรุงเทพฯ และได้ทำการเผยแพร่มวยไชยาแก่ลูกศิษย์มากมายจนท่านเสียชีวิตใน ปี ๒๕๒๑ และผู้ที่มีบทบทาสืบทอดการเผยแพร่มวยไชยาสืบต่อมาคือ

ครู ทอง เชื้อไชยา (ทองหล่อ ยาและ) ศิษย์ที่ท่านปรมาจารย์ เขตร์ชักชวนให้เข้าทำงานร่วมกันที่กรมโยธา เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดและช่วยท่านเผยแพร่มวยไชยาแก่ผู้ที่สนใจ ท่านปรมาจารย์ทอง ได้สืบสานงานเผยแพร่ต่อมา และภายหลังได้เห็นว่า รูปแบบการเผยแพร่ในแบบเดิมนั้น ไม่สามารถเผยแพร่สู่คนไทยส่วนใหญ่ได้

ท่านจึงร่วมกับลูกศิษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มของนักศึกษาแผนกอาวุธไทย ชมรมต่อสู้ป้องกันตัว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดดั้ง “ชมรมอนุรักษ์ พาหุยุทธ์ ไชยารัตน์ และอาวุธไทย ตำหรับ พิชัยยุทธ์ ” ขึ้นที่บ้านของครูทอง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ริมคลองทับช้าง และเริ่มเผยแพร่มวยไชยาในรูปแบบของการออกแสดงสาธิตในที่ต่างๆ รวมถึงการเขียนบทความ การออกรายการโทรทัศน์ เช่น รายการกระจกหกด้าน , ตามรอยไทย ฯลฯ และลงสารคดีเกี่ยวกั มวยไชยาในนิตยสาร ต่าง ๆ จนมวยไชยาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนท่านเสียชีวิตใน ปี ๒๕๓๙ โดยกลุ่มลูกศิษย์ของท่านได้ทำการสืบทอด เจตนารมณ์ของท่านซึ่งมีทั้งลูกศิษย์ที่เป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สำคัญคือ

ครูแปรง ( ณปภพ ประมวญ ) ซึ่งเป็นศิษย์ที่ร่วมกับท่านครูทอง ในการเผยแพร่มวยไชยามาโดยตลอด และได้รับความรู้จากท่านมากมาย จนท่านออกปากให้เป็นครูสืบต่อไป จากการเผยแพร่มวยไชยา สู่สาธารณะมาตั้งแต่ปี พ.ศ .๒๕๒๕ มวยไชยาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ก็ยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับ ศิลปะการต่อสู้ของต่างชาติ เข้ามาแพร่หลายในกลุ่มเยาวชนไทยมากขึ้นทุกวัน ซึ่งครูแปรงเห็นว่ามวยไทย นั้น ไม่ได้ด้อยกว่าชาติอื่นเลย หากแต่ยังล้าหลังในเรื่องรูปแบบการเผยแพร่อยู่บ้าง

จึงได้มีการปรึกษากันในกลุ่มลูกศิษย์ของท่าน ที่สำคัญ คือ ศิษย์ที่ได้รู้จักกันในเว็บบอร์ด ศุภชลาศัย ในเว็บพันธุ์ทิพย์ดอทคอม ผู้ที่ใช้นามแฝงว่า คุณเหยี่ยวแดง , คุณหนามทุเรียน , คุณคมแฝก , คุณขลุ่ย , คุณบอยไม่ดื่ม , คุณระนาดเอก และ คุณคนรักมวยไทย ซึ่งเห็นว่าควรมีการ จัดตั้งเป็นองค์กรเป็นทางการ เพื่อดำเนินการ รวบรวมวิชามวยไชยา รวมถึงมวย คาดเชือกสายอื่น ๆ ยกระดับมาตรฐานการสอน ให้เข้าสู่ระบบสากล ฝึกอบรมบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อออกเผยแพร่ มวยไชยาสู่เยาวชนและคนไทย จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็น ” มูลนิธิมวยไทยไชยา ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ. ศ .๒๕๔๖ และดำเนินการเผยแพร่ศิลปมวยไชยาสู่ชนชาวไทย สืบต่อเจตนารมย์จากท่านปรมาจารย์มวยไชยา ซึ่งสืบทอดและรักษาศิลปไทยแขนงนี้มาจนถึงปัจจุบัน