ตารางเรียน

Class Schedule อัตราค่าสมัคร มวยไชยา และ อาวุธไทย

Class Schedule อัตราค่าสมัคร มวยไชยา และ อาวุธไทย

คอร์ส

จำนวนครั้ง /  1 ชม. 30  นาที

ราคา

ส่วนตัวครูแปรง

10 ครั้ง / 15 ชม.

20,000 บาท

กลุ่มครูแปรง+ครูผู้ช่วย

10 ครั้ง / 15 ชม.

8,000 บาท

ครูผู้ช่วย

10 ครั้ง / 15 ชม.

6,000 บาท

ออนไลน์

8ครั้ง/1เดือน

3,600 บาท

 

ตารางเรียน

วันอังคาร

เช้า

บ่าย

เย็น

รอบเพิ่มเติมเฉพาะออนไลน์

10.00-11.30

13.30-15.00

15.30-17.00

18.00-19.30

 

วันฤหัสบดี

เช้า

บ่าย

เย็น

รอบเพิ่มเติมเฉพาะออนไลน์

10.00-11.30

13.30-15.00

15.30-17.00

18.00-19.30

 

วันเสาร์

เช้า

บ่าย

เย็น

รอบเพิ่มเติมเฉพาะออนไลน์

10.00-11.30

13.30-15.00

15.30-17.00

18.00-19.30

 

วันอาทิตย์

เช้า

บ่าย

เย็น

รอบเพิ่มเติมเฉพาะออนไลน์

10.00-11.30

13.30-15.00

15.30-17.00

18.00-19.30

*คอร์ส Online กรุณานัดเวลาล่วงหน้ากับผู้สอน

*คอร์สส่วนตัวกับครูแปรงนัดเวลากับครูแปรงได้โดยตรง

 

ระเบียบการเรียน

สามารถเข้ามาติดต่อกับครูฝึกได้ที่สำนักโดยครูหลังจะสัมภาษณ์ก่อนจะอนุญาติให้เรียน

การเรียนจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิกมาทุกครั้งและควรสวมใส่ชุดฝึกให้เรียบร้อย

โดยทางสำนักมีชุดฝึกจำหน่ายในราคา 1,500 บาท

– ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

– ข้าราชการพลเรือน (สำหรับเด็กที่ยังไม่มีก็ไม่จำเป็นครับ)

– เมลล์เบส

การทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นตอนสาย

มีการทดสอบเพื่อเลื่อนระดับขั้นตอนที่ 3 ครั้ง / 1 ปี

โดยนักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบและชำระค่าสอบสายก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 100% ของระดับชั้นสายที่จะเข้ารับการทดสอบ

ข้อมูลระดับขั้นตอนสามารถดูรายละเอียดได้จาก

>> หลักสูตรมวยไทยไชยาศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูหลัง << (เปิดด้วยโปรแกรมอ่าน PDF)

https://muaychaiya.com/wp-admin/update-core.php

สถานที่ฝึกสอน : https://goo.gl/maps/5VayEAPfcCW2DTcF8