News,  ข่าวทั่วไป

ประกาศสอบวัดระดับสาย มวยไชยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประกาศสอบวัดระดับสาย มวยไชยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

สอบสาย

สำหรับนักเรียน มวยไทยไชยา ในศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง ทุกสาขา สามารถตรวจสอบสิทธิ ในการสอบสาย เพื่อเลื่อนระดับขั้นของตนเอง ได้กับ ครูฝึกประจำสาขาทุกท่านนะครับ ขอให้ลงทะเบียนก่อนการสอบสายเพื่อจะได้ทราบจำนวนคนที่แน่ชัด และ จ่ายค่าสอบสายก่อนการเข้าสอบครับ ขอให้ผู้ที่มาสอบทบทวนการฝึกซ้อมในแต่ละขั้นของตนเองให้ดี โชคดีนะครับทุกท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published.