News,  ข่าวทั่วไป

มวยไชยา ในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

เป็น 1 ในโครงการ โรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุขส่วนมากจะเป็นความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนโดยทางโรงเรียนได้รวบรวมกูรูในแต่ละเรื่องเอาไว้ในโรงเรียนแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ประจำชุมชนมุ่งเน้นความรู้ในด้านการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับความรู้ที่รวบรวมได้ในตอนนี้

๑.การทำบ้านดิน

๒.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

๓.การปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกส์

๔.การทำปลาป่น

๕.การทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือน

๖.การทำ EM

๗.การทำสารเร่งน้ำยางให้แข็งตัวเร็ว

๘.การฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๙.การฝึกมวยไชยาขั้นพื้นฐาน

๑๐.หนังตะลุง

๑๑.การเพาะถั่วงอกในตะกร้า

ขณะนี้อยู่ในขั้นวางแผนการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์อยู่ สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุขก็เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้กับปชช.ในพื้นที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการสอนมวยไชยานั้นเด็กๆในพื้นที่มีความสนใจกันเป็นอย่างมาก ทุกคนมีความตั้งใจในการฝึกซ้อม หลังการฝึกได้มี

การอบรมจริยธรรมให้เด็กๆได้ตระหนักในการปฎิบัติตนเป็นคนดีของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดต่อๆกันมา อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจปัญหาในพื้นที่ของเด็กๆ และรับรู้ถึงการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ทำให้เด็กๆไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อชมชนที่ทุกคนอาศัยอยู่

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคมที่ผ่านมาโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข

ได้รับเกียรติจาก ททบ.๕ ถ่ายทำ สารคดีพิเศษ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ออกอากาศในวันที่ ๑๘ ส.ค.,และวันที่ ๒,๓,๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

ในการทำงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้นั้นงานด้านมวลชนนั้นถือเป็นปัจจัยหลักในการปฎิบัติงานท่านผู้ใดที่สนใจร่วมบริจาคอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในงานด้านมวลชนได้เช่นอุปกรณ์กีฬา สมุดหนังสือ เครื่องเขียนต่างๆ ของกิน ของใช้ ฯลฯ ร่วมบริจาคได้ที่

ร้อย.ปล.ที่๒ ฉก.ปัตตานี๒๖ บ.ละหาร ม.๘ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๑๐ โทร ๐๘๑-๙๒๓๖๙๑

ข้อมูลโครงการทั้งหมด ของโรงเรียนนาวิกโยธินบ้านดินสภาสันติสุข ดูได้ที่นี่ครับ ข้อมูลโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.