ข่าวทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสายประจำวันที่ 31/7/54

@

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนระดับขั้น

สอบวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

  1. นาย ศิริสาร  เขตปิยรัตน์
  2. นาย ลาด มากสลุง
  3. นางสาว เจนจิรา ไวด์แมน
  4. นางสาว ศิริคเณศ  สกุลยงค์
  5. นางสาว นันทนัช  โล่ห์สุวรรณ
  6. นาย บารมี

Leave a Reply

Your email address will not be published.