News

วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง 

“วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย”

วันที่ 5 มี.ค. 54 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เข้าชมนิทรรศการศตราวุธ วันที่ 5-9 มี.ค. 54 ณ สถานที่เดียวกัน

ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนา
(มีจำนวนจำกัด…สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า…เท่านั้น)

ลงทะเบียน 08.30 น.

ภาคเช้า  09.00-12.00 น.  เป็นการสัมมนา
“คติความเชื่อเรื่องศาสตราวุธในสังคมไทย”
โดย    อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช

“วิวัฒนาการศาสตราวุธกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย”

โดย    อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

ภาคบ่าย  13.30-15.30  แสดงสาธิตการต่อสู้เกี่ยวกับศาสตราวุธโบราณของไทยประกอบการบรรยาย
โดย  คณะครูแปรง ญปภพ ประมวญ มูลนิธิมวยไทยไชยา

รายละเอียดรายการตามไฟล์แนบ  หรือ www.tkri.tu.ac.th 

สำรองที่นั่งได้โดย  ส่งใบตอบรับทางแฟ็กซ์ 0-2226-2112
หรือที่ E-mail address : thai.kdr@gmail.com

ขอบคุณค่ะ

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร.0-26133201-5 ต่อ 19-21

Leave a Reply

Your email address will not be published.