ลูกพระพาย นักสู้มวยไชยา Chan or Son of Wind Highlight – Muay Thai Chaiya Trainer and Fighter From Siam Yuth Bann Kru Preang. ฌาน ดิษฐกระจัน (ลูกพระพาย) – ผู้ฝึกสอนและนักสู้มวยไชยาจากทีมสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง วีดีโอไฮไลท์

Read More »