ประชุมหาปัญหาวิชากระบี่กระบอง
News,  ข่าวทั่วไป

Kru Preang Seminar how to teach Krabi Krabong in thaiteacherstvครูแปรง สอนกระบี่กระบอง ในรายการทีวีครู

thaiteachers.tv invite Kru Preang to Special Master come to Seminar how to teach Krabi Krabong in Thai School.

ประชุมหาปัญหาวิชากระบี่กระบอง
Discuss about what is problem in teach krabi krabong in thai school with teacher from different school.

สอนเทคนิค กระบี่กระบอง

Seminar how to teach krabi krabong in Class make student want to learning.

วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ครูแปรงได้รับเชิญจากรายการ ทีวีครู ให้ช่วยไปเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอนกระบี่กระบอง ให้กับ ครูที่สอนวิชากระบี่กระบอง ในโรงเรียนต่างๆครับ โดยมีการพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เจอในการสอนกระบี่กระบองให้กับนักเรียน และ แนะนำเทคนิคที่นำไปใช้สอนนักเรียนให้มีความสนใจในวิชากระบี่กระบองครับ

ประชุมหาปัญหาวิชากระบี่กระบอง
ประชุมสอบถามเรื่องปัญหาที่เจอในการสอนวิชากระบี่กระบอง

สอนเทคนิค กระบี่กระบอง

แนะนำเทคนิคการสอนกระบี่กระบองให้เด็กสนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.