Video

Luk Mai Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Beltลูกไม้มวยไทยไชยา 10 ขั้นในสายดำ

Luk Mai (Sub Techniques) Muay Thai Chaiya 10 Move in Black Belt

Demonstration By Kru Preang and Bat

All Star Gym in 2010

ลูกไม้มวยไทยไชยา ๑๐ ท่าในขั้นสายดำ

ขั้นแรกของมวยไทยไชยาบ้านครูแปรง สาธิตโดยครูแปรงและแบต ที่ออลสตาร์ยิม ปี 2553

ลูกไม้

๑.     ยอเขาพระสุเมรุ

๒.    เถรค้ำฟัก

๓.     ชักศึกเข้าบ้าน

๔.     ยกดานประตู

๕.     ดับชวาลา

๖.      ผ่าลูกหมาก

๗.    พิงแข้งชก

๘.    ยกฉัดแก้เตะ

๙.     ยกฉัดแก้ต่อย

๑๐.  ปิดด่าน

หมายเหตุ   ให้นำลูกไม้เหล่านี้มาฝึกเดี่ยว  จนชำนาญแล้วให้เข้าคู่กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.