ข่าวทั่วไป

Muay Chaiya and Krabi Krabong Show in Lopburiสาธิตมวยไชยาและอาวุธไทย กับผู้บริหารเบทาโกรจากญี่ปุ่น ที่ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

Muay Chaiya and Krabi Krabong Show in Lopburi

On 18 February 2013, the Siamyuth Center “Baan Kru Praeng” traveled to the Pasak Hillside Resort in Lopburi to perform an hour long demonstration for guests from Japan. The Japanese visitors were guests of Betagro. They were treated to demonstrations of dancing (ram) and sparring of Muay Chaiya, short knife, and single and double and swords, plus takedowns and self defense forms. The team from Baan Kru Praeng very much enjoyed performing for them and were gratified by the excitement and very positive response from the audience.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง ได้รับเชิญจาก ผู้บริหารเบทาโกร ประเทศไทย

ให้เดินทางไปสาธิต มวยไทยไชยา และ อาวุธไทย ให้ทางผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น

เพื่อการต้อนรับและร่วมเผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.