สถานที่ฝึกสอน

Muay Chaiya in Phuketมวยไชยา ศูนย์ภูเก็ต

More than being a traditional and effective art of self-defense, Chaiya style of boxing is a graceful exercise that keeps the body fit and alert, and is also a way to learn to focus. Muay Thai Chaiya helps you to achieve mental and physical health- builds muscle strength, controls weight and induces conscience- giving you internal power within a flexible body and powerful mind

Now Master Chanuphon have class at Rawai Muay Thai Boxing Camp in Wednesday and Friday 10.00 am – 11.00 am

http://www.rawaimuaythai.com/

Facebook
http://www.facebook.com/chanuphon

ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ สาขาภูเก็ต ครับ

ผู้ฝึกสอนโดย ชนุภณ ยอดสมัย (โช) 086-527-1337 ครับ

ขณะนี้ย้ายไปสอนกันที่ สะพานหิน  เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง ๒๐.๓๐ น.  ตอนนี้สอนทุกวัน ไม่มีวันหยุดครับ

เด็กอายุต่ำกว่า สิบห้าปีบริบูรณ์  ค่าเรียน เดือนละ ๕๐๐ บาท เรียนได้ทุกวัน
นักเรียน นักศึกษา  เดือนละ  ๑๘๐๐ บาท
บุคคลทั่วไป เดือนละ ๒๐๐๐ บาท

มาเรียนรายครั้ง ครั้งละ ๑๐๐ บาท  (สำหรับขาจร)

สามารถ ทดลองเรียนฟรี ได้ ๓ ครั้งแรก

ทุกวันอาทิตย์ เปิดสอนฟรี เฉพาะคนไทย

Facebook
http://www.facebook.com/chanuphon

http://muaychaiya-phuket.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.