News

Muay Thai Chaiya at Sukko Spa Phuketเรียนมวยไชยาโบราณ กับครูโช

ครูโช
ครูโช

More than being a traditional and effective art of self-defense, Chaiya style of boxing is a graceful exercise that keeps the body fit and alert, and is also a way to learn to focus. Muay Thai Chaiya helps you to achieve mental and physical health- builds muscle strength, controls weight and induces conscience- giving you internal power within a flexible body and powerful mind.

http://www.sukkospa.com/

ครูโช
ครูโช

วันนี้ Phuketindex.com ขอพาทุกคนไปสัมผัสกับมวยไทยโบราณซึ่งมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น อย่างมวยไชยา โดยครูโช – ชนุภณ ยอดสมัย  ครูมวยไชยารุ่นใหม่ แห่งภูเก็ต ที่ผลักดันให้ศาสตร์มวยไทยโบราณ กลายเป็นเทรนด์การออกกำลังกายสำหรับคนรุ่นใหม่

Phuketindex : ช่วยเล่าความเป็นมาของครูโชด้วยครับ?

เดิมทีผมเป็นชาวชุมพร และได้ไปศึกษาต่อที่ ม.รามคำแหง ที่จังหวัดกรุงเทพฯ และได้ไปพบกับชมรมมวยไทยไชยา หรือมวยคาดเชือก ด้วยความที่ตัวเองชื่นชอบมวยเป็นทุนเดิม จึงไม่ลังเลที่จะลงเรียน และโชคดีที่ อาจารย์ที่มาสอนผมนั้นก็เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านมวยไชยาอย่างแท้จริง ทำให้ตัวผมศึกษามวยไชยาอย่างจริงจังนับแต่นั้นมา

Phuketindex : อยากให้ครูโช เล่าประวัติมวยไชยาคร่าวๆ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักด้วยครับ?

จุดเริ่มต้นมาจากในอดีต  ท่านพ่อมา ผู้ซึ่งเป็นนายทหารแถวภาคกลาง ได้ออกบวชและออกธุดงค์ลงมาที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และได้สอนวิชามวยโบราณให้กับ ปู่ขำ ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองไชยา ปู่ขำจึงสอนศาสตร์มวยที่ได้รับมาแก่ลูกศิษย์และ ครูเขต ซึ่งเป็นลูกชายของเขา ซึ่งก็เป็นครูเขตที่เดินทางไปยังที่ต่างๆ และสอนมวยไชยา จนมีลูกศิษย์มากมาย ส่งผลให้มวยไชยายังคงถูกอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันนั้นเอง

Phuketindex : ความแตกต่างระหว่างมวยไทยกับมวยไชยาคืออะไรครับ?

ความแตกต่างอยู่ที่ แนวคิด และการออกท่าทางซึ่งค่อนข้างแตกต่างกัน มวยไทยปัจจุบันจะมีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัว เน้นความรวดเร็ว มีการตั้งการ์ดสูง แตกต่างจากมวยไชยาที่มาจากมวยคาดเชือก ทำให้มีท่วงท่าที่ดุดันกว่า และมีช่วงการ์ดที่แคบกว่า

สำหรับท่าที่โดดเด่นของมวยไชยา ก็คือ ท่าครู หรือท่าย่างสามขุม ท่านี้เป็นท่าแม่บทของกระบวนท่าทั้งหมด ในการสอนมวยไชยานั้น จะเน้นกระบวนท่าเป็นส่วนๆไป ทั้งหมัด ศอก เข่า ลูกศิษย์ที่ถนัดด้านไหนครูมวยก็จะสอนกระบวนท่าในส่วนนั้นๆ โดยเฉพาะ

Phuketindex : การเรียนมวยไชยา กับครูโช ผู้เรียนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ?

ผมได้ให้ความสำคัญกับมวยไทยโบราณไชยาเป็นอย่างมาก จึงได้เปิดคอร์สการเรียนขึ้นมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมมวยโบราณ นอกจากนั้นยังได้สุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง และสุดท้ายก็คือ การได้วิชาการต่อสู้เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันตนเอง ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสำหรับผู้เรียนในกลุ่มผู้ใหญ่  สำหรับผู้เรียนที่เป็นเยาวชนนั้นด้านศาสตร์มวยอาจไม่ใช่จุดประสงค์หลัก แต่สิ่งที่จะได้แน่นอนก็คือ การฝึกฝนสมาธิ อารมณ์ สติสัมปชัญญะ

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนมวยไชยา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มวยไชยา สะพานหิน ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published.