เรียนแบบกลุ่มส่วนตัวครูแปรง

เรียนกลุ่มกับครูแปรง
  • ครูแปรงดูแล และสอนตามที่ท่านลงเรียนไว้
  • มีผู้ลงคอร์สเดียวกันเรียนร่วมคลาสด้วยหากลงเวลานัดตรงกัน
  • เรียนตามขั้นตอนพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรหลักของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
  • สามารถสอบถาม พูดคุยข้อสงสัยกับครูแปรงได้ตามบางโอกาสและจะตอบเท่าที่สามารถตอบได้ในขอบเขตเท่านั้น(พิจารณารายบุคคล)
  • สามารถนัดเวลาเรียนกับผู้ดูแลตารางงานครูแปรงหรือกับตัวครูแปรงได้โดยตรง
  • เวลาที่ลงอาจซ้ำกับผู้เรียนคนอื่นเนื่องจากเป็นการเรียนแบบกลุ่มที่ครูแปรงเป็นผู้ดูแล
  • ต้องนัดเวลาล่วงหน้า
  • วิชาที่เปิดสอน : มวยไชยา กายวุธ ดาบเจ้าราม ดาบอาทมาฏ พลอง ง้าว ไม้ศอก มีดสั้น ฯลฯ
272197014 472859204188591 4774909542592730867 n
273294351 481248310016347 2884302445295977141 n

สนใจสมัครเรียน