• News

    วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย

    สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง  “วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย” วันที่ 5 มี.ค. 54 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เข้าชมนิทรรศการศตราวุธ วันที่ 5-9 มี.ค. 54 ณ สถานที่เดียวกัน ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนา (มีจำนวนจำกัด…สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า…เท่านั้น) ลงทะเบียน 08.30 น. ภาคเช้า  09.00-12.00 น.  เป็นการสัมมนา “คติความเชื่อเรื่องศาสตราวุธในสังคมไทย” โดย    อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช “วิวัฒนาการศาสตราวุธกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย” โดย    อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช ภาคบ่าย  13.30-15.30  แสดงสาธิตการต่อสู้เกี่ยวกับศาสตราวุธโบราณของไทยประกอบการบรรยาย โดย  คณะครูแปรง ญปภพ ประมวญ มูลนิธิมวยไทยไชยา รายละเอียดรายการตามไฟล์แนบ  หรือ www.tkri.tu.ac.th  สำรองที่นั่งได้โดย  ส่งใบตอบรับทางแฟ็กซ์ 0-2226-2112 หรือที่ E-mail address : thai.kdr@gmail.com ขอบคุณค่ะ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-26133201-5 ต่อ 19-21