• Video

    Guyawut Basic Knife Fighting Seminar 1สัมมนามีดสั้นกายวุธขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1

    Guyawut Basic Knife Fighting Seminar Basic Thai knife fighting Seminar by Kru Praeng [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SzC962Gjo1E[/youtube] มีดสั้นเป็นอาวุธที่อันตราย เนื่องจากลักษณะของตัวมีดเองที่สังเกตยาก รวดเร็ว และพลิกแพลง ยากแก่การป้องกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยากที่จะแสดงประสิทธิภาพได้ดีเมื่อต้องต่อสู้กับมีดสั้นหรืออาวุธมีคมด้วยกัน หากไม่รู้วิธีการใช้งานที่เหมาะสม ครูแปรงถึงแม้จะเป็นที่รู้จักกันในนามครูมวยไชยา แต่โดยพื้นฐานแล้ว ครูแปรงได้ผ่านการฝึกฝนอาวุธไทยไม่ว่าจะเป็นจากสำนักดาบเจ้าราม อาทมาฏ กรมหลวงชุมพร ดาบเหนือ-ใต้ รวมไปจนถึงมีดสั้นไทยมาอย่างเข้มข้น โดยในปัจจุบันครูแปรงได้ผนวกหลักวิชามวย – อาวุธจากสำนักต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้ว และ มีดสั้นไทยอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้าด้วยกันจนผสมผสานเป็น วิชามีดสั้นกายวุธขึ้นมาอันมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นรวดเร็ว รุนแรง พลิกแพลง มีความคล่องตัวสูง และ สามารถใช้ต่อสู้ได้แม้ในระยะประชิดติดพัน โดยมีพื้นฐานขุมมวย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นในหลายๆลักษณะพิเศษของมีดสั้นกายวุธที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว วิขามีดสั้นกายวุธจึงเป็นหนึ่งในวิชาที่ควรฝึกฝนเรียนรู้เพื่อใช้ต่อสู้ป้องกันตัวเองและผู้อื่น ความรู้ที่ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับในการฝึก 2 วัน 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธมีด แนะนำจุดเด่น จุดด้อยของมีดสั้นชนิดต่างๆ 2.เทคนิคการพกมีด การชักมีด การจับมีด การ์ดมีด ในรูปแบบต่างๆ 3.เรียนรู้วิธีการโจมตีด้วยมีดในทิศทางต่างๆ 4.ทักษะการเคลื่อนที่ในการต่อสู้ด้วยมีดสั้น 5.เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวด้วยมีดสั้น 6.กลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วยมีดสั้น 7.ทักษะการแก้ไขเมื่อโดนแย่งมีด 8.การแก้ไขจากสถานการณ์เมื่อต้องเอาตัวรอดในกรณีมือเปล่า เมื่อโดนคุกคามด้วยมีด วีดีโอบางส่วนจากงาน สัมมนามีดสั้นกายวุธขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ครับ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SzC962Gjo1E[/youtube]