Muay Chaiya Krupeang
บทความ,  ประวัติศาสตร์

Throwing Smashing Grappling Breaking By KruTong and KruPraeng ทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง

Some Pictures are taught by Kru Tong and Kru Preang from Kru preang’s album.

Show some technique in Throwing , Smashing , Grappling and Breaking.

Muay Chaiya Krupeang

Kru Preang Muay Chaiya

ภาพการสอนเคล็ดทุ่มทับจับหักโดยครูทองและครูแปรง บันทึกไว้นานแล้วครับ วันนี้ไปค้นรูปถ่ายที่ครูได้เก็บเอาไว้ เลยนำเอามาให้ดูกันนะครับ มีภาพขาวดำที่นำมาจากฟิลม์ด้วยนะครับ คงจะพอเห็นเค้าลางของการสอนวิชาการนะครับ

และเอาบางส่วนที่ครูแปรงสอนทุ่มทับจับหักที่บ้านมาให้ดูด้วย อยากเห็นตัวเต็มต้องไปขอครูดูเอาเองนะครับผม

Muay Chaiya Krupeang

Kru Preang Muay Chaiya


Leave a Reply

Your email address will not be published.