สัมมนามีดกายวุธขั้นพื้นฐาน

วัน-เวลา : 2023-05-31 08:00
สถานที่ : บ้านครูแปรง

รายละเอียด

มีดสั้นเป็นอาวุธที่อันตราย เนื่องจากลักษณะของตัวมีดเองที่สังเกตยาก รวดเร็ว และพลิกแพลง ยากแก่การป้องกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยากที่จะแสดงประสิทธิภาพได้ดีเมื่อต้องต่อสู้กับมีดสั้นหรืออาวุธมีคมด้วยกัน หากไม่รู้วิธีการใช้งานที่เหมาะสม

ครูแปรงถึงแม้จะเป็นที่รู้จักกันในนามครูมวยไชยา แต่โดยพื้นฐานแล้ว ครูแปรงได้ผ่านการฝึกฝนอาวุธไทยไม่ว่าจะเป็นจากสำนักดาบเจ้าราม อาทมาฏ กรมหลวงชุมพร ดาบเหนือ-ใต้ รวมไปจนถึงมีดสั้นไทยมาอย่างเข้มข้น

โดยในปัจจุบันครูแปรงได้ผนวกหลักวิชามวย - อาวุธจากสำนักต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้ว และ มีดสั้นไทยอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้าด้วยกันจนผสมผสานเป็น วิชามีดสั้นกายวุธขึ้นมาอันมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นรวดเร็ว รุนแรง พลิกแพลง มีความคล่องตัวสูง และ สามารถใช้ต่อสู้ได้แม้ในระยะประชิดติดพัน โดยมีพื้นฐานขุมมวย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นในหลายๆลักษณะพิเศษของมีดสั้นกายวุธที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
วิขามีดสั้นกายวุธจึงเป็นหนึ่งในวิชาที่ควรฝึกฝนเรียนรู้เพื่อใช้ต่อสู้ป้องกันตัวเองและผู้อื่น

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาวุธมีด แนะนำจุดเด่น จุดด้อยของมีดสั้นชนิดต่างๆ
2.เทคนิคการพกมีด การชักมีด การจับมีด การ์ดมีด ในรูปแบบต่างๆ
3.เรียนรู้วิธีการโจมตีด้วยมีดในทิศทางต่างๆ
4.ทักษะการเคลื่อนที่ในการต่อสู้ด้วยมีดสั้น
5.เรียนรู้ทักษะการป้องกันตัวด้วยมีดสั้น
6.กลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วยมีดสั้น
7.ทักษะการแก้ไขเมื่อโดนแย่งมีด
8.การแก้ไขจากสถานการณ์เมื่อต้องเอาตัวรอดในกรณีมือเปล่า เมื่อโดนคุกคามด้วยมีด

ชื่อบัญชี ณปภพ ประมวญ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขบัญชี 140-209628-9

โปรดโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบและแจ้งการโอนเงินและขนาดเสื้อมาทาง inbox : Krupraeng Muaychaiya ด้วยครับ

ที่ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง โทรติดต่อครูแปรง . 086-556-0195