มวยไชยา ศูนย์เชียงใหม่

Kru ying profile

นายภูชิษณุ ไชยพลี (ยิ่ง)

สถานที่สอน : Tm.Muscle.gym.lion.fighter.gym
เวลาเปิดทำการ :
เสาร์ 18.00-20.00 น.
อาทิตย์ 15.30-17.30 น.
อาทิตย์ 18.00-20.00 น.
จันทร์ – ศุกร์ 18.00-20.00 น.
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร : 086-341-4564
Facebook : มวยไชยา เชียงใหม่ Muaychaiya Chiangmai

T.M. Muscle Gym

Lion Fighter Gym