ครูผู้ช่วย (ครูคละชาย/หญิง)

  • แต่ละรอบการเรียนจะมีผู้มาเรียนไม่ซ้ำกันเนื่องจากเป็นคอร์สที่ท่านสะดวกเวลาไหนก็สามารถนัดเวลาล่วงหน้าและเข้ามาเรียนตามเวลานั้นๆ
  • ครูผู้สอนจะสลับกันสอนตามเวลาที่ครูผู้สอนว่างคละหญิงชาย เพราะฉะนั้นแต่ละครั้งอาจพบครูผู้สอนไม่ซ้ำกัน
  • เรียนตามขั้นตอนพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรหลักของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
  • สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในขณะเรียน และครูผู้สอนจะตอบเท่าที่สามารถตอบได้ในขอบเขตเท่านั้น(พิจารณารายบุคคล)
  • ต้องนัดเวลาล่วงหน้ากับครูโดยตรง

สนใจสมัครเรียน