ครูผู้หญิง/ครูผู้ชาย (ระบุเจาะจงครูผู้สอน)

ครูคอร์สทั่วไป

  • แต่ละรอบการเรียนจะมีผู้มาเรียนไม่ซ้ำกันเนื่องจากเป็นคอร์สที่ท่านลงกับครูผู้สอนตามตารางเวลา
  • เรียนตามขั้นตอนพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรหลักของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
  • สามารถสอบถามข้อสงสัยได้ในขณะเรียน และครูผู้สอนจะตอบเท่าที่สามารถตอบได้ในขอบเขตเท่านั้น(พิจารณารายบุคคล)
  • เลืกครูฝึกสอนได้ หากเป็นผู้หญิง:ผู้หญิง หรือ ชาย:ชาย จะมีความสบายใจเมื่อต้องถูกเนื้อต้องตัวกันเพื่อจัดท่าทางขณะสอน
  • ครูผู้สอนคนเดิมตามเจตนาที่ลูกค้าลงไว้
  • ต้องนัดเวลาล่วงหน้ากับครูโดยตรงเท่านั้น

สนใจสมัครเรียน