เรียนแบบส่วนตัวกับครูแปรง

เรียนมวยไชยาส่วนตัวครูแปรงว
  • ครูแปรงดูแลตลอดการสอน และสอนตามที่ท่านลงเรียนไว้
  • เรียนตามขั้นตอนพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรหลักของศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง
  • สามารถสอบถาม พูดคุยข้อสงสัยกับครูแปรงได้โดยตรง
  • สามารถนัดเวลาเรียนกับผู้ดูแลตารางงานครูแปรงหรือกับตัวครูแปรงได้โดยตรง
  • บางโอกาสอาจได้รับเทคนิค/วิชาอื่นบางอย่างตามความเหมาะสมที่ครูแปรงพิจารณาแล้ว
  • ต้องนัดเวลาล่วงหน้ากับครูโดยตรง
  • รวมอยู่ในคอร์สออนไลน์ด้วยเช่นกัน

วิชาที่เปิดสอน : มวยไชยา กายวุธ ดาบเจ้าราม ดาบอาทมาฏ พลอง ง้าว ไม้ศอก มีดสั้น ฯลฯ

249317794 421375012670344 4363335718446219542 n
272417107 471807957627049 1002489709286209482 n

สนใจสมัครเรียน