ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านครูแปรง สำนักงานใหญ่

Kru praeng profile

นายณปภพ ประมวญ (ครูแปรง)

Kru ploy

น.ส.ธันยภรณ์ ประมวญ (พลอย)

Kru phum

นายปรมัตช์ ประมวญ (ภูมิ)

สถานที่สอน : KC Park ville 3 (25/16 ถ.หทัยราษฎ์)
เวลาเปิดทําการ ทุกวัน :
10.00 – 11.30 น.
13.30 – 15.00 น.
15.30 – 17.00 น.
18.00 – 19.30 น.
ช่องทางการติดต่อ
เบอร์โทร : 086-606-7903
Facebook : มวยไชยา อาวุธไทย กายวุธ บ้านครูแปรง / Muay Thai Chiaya, Krabi Krabong